Bli medlem i Norsk Bavaria Klubb!

Medlemskap i Norsk Bavaria Klubb koster kr.500,- pr år. Dette omfatter abonnement på Seilmagasinet. 
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.