Bli medlem i Norsk Bavaria Klubb!

Basiskontingenten for medlemskap i Norsk Bavaria Klubb er kr 250 uten Seilmagasinet. Abonnement på Seilmagasinet i papirutgave eller digitalt koster kr. 340,- pr år. i tillegg. Ønskes både papir og digitalt abonnement koster dette kr 540,- i tillegg.

Her kan du registrere deg som medlem med papirabonnement på Seilmagasinet.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.